Menu

REDCAB Klientu lojalitātes Programmas NOTEIKUMI

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 1. Klientu lojalitātes programma ( turpmāk tekstā Programma) paredz piesaistīt klientus ( turpmāk tekstā – Dalībnieks), kas izmanto RedCab taksometru pakalpojumus un ir izteikuši vēlmi izmantot Programmas sniegtās priekšrocības.
 2. Programmas ietvaros Dalībnieki saņem REDCAB Klientu lojalitātes kartes turpmāk – Karte).
 3. Par Programmas Dalībnieku var būt rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir izrādījusi vēlmi kļūt par tās dalībnieku un piekrīt Noteikumiem, aizpildot Anketu.
 4.  Reģistrējot Karti, Dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiek apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši LR likumdošanas prasībām. SIA “Red Cab” apņemas saglabāt konfidencialitāti un garantē personas datu drošību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām.
 5. Reģistrējot Karti, Dalībnieks piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti tikai pakalpojuma tirgus izpētes un statistikas nolūkā, kā arī saziņai par programmas produktiem, ja Dalībnieks tam piekritīs.
 6. Dalībnieks piekrīt SIA “Red Cab” komerciālās informācijas saņemšanai par SIA “Red Cab” piedāvātajiem pakalpojumiem un reklāmas akcijām uz Anketā norādīto elektronisko pastu un/ vai tālruni.
 7. SIA “Red Cab” nodrošina Programmas Dalībniekam sekojošas priekšrocības-
  1. – patstāvīgu atlaidi vieglo taksometru pakalpojumiem – 5% apmērā pirmajā sadarbības gadā, 6% otrajā   sadarbības gadā un tā palielinot ar katru gadu līdz tiek sasniegta 10% atlaide, kas paliek nemainīga;
  2. – citas priekšrocības dažādu akciju ietvaros.

Atlaides nesummējas, ja Dalībniekam ir cita lojalitātes karte, kas paredz priekšrocības, tādos gadījumos Dalībnieks izvēlas, kuras lojalitātes programmas karti izmantot, veicot norēķinu par konkrēto braucienu.

9.    SIA “Red Cab” patur tiesības veikt izmaiņas Programmas noteikumos un/vai atcelt Programmu. Par Programmas atcelšanu SIA “Red Cab” informē, paziņojot vietnē ww.redcab.lv un/vai izvietojot informāciju vieglajos taksometros.

KARTES IZSNIEGŠANA UN LIETOŠANA

 1. Karti var pasūtit mājas lapā www.redcab.lv , aizpildot anketu un norādot ērtāko piegādes veidu.
 2. Kartes dati tiek nolasīti brauciena beigās un Dalībniekam par braucienu tiek piešķirta tā atlaide, kas paredzēta Programmas attiecīgas aktivitātes ietvaros.
 3. Par atlaidēm un aktivitātēm informācija tiek saņemta ar sms vai elektroniskajā pastā.
 4. Kartes nozaudēšanas gadījumā Dalībnieks informē SIA “Red Cab” telefoniski 8383 vai rakstot elektroniski uz redcab@redcab.lv.

Dalībniekam  tiek izsniegta jauna karte un vienas darba dienas laikā kartei tiek atjaunota Dalībniekam paredzētās atlaides darbība.

 1. Ja Karte netiek izmantota 1 (vienu) gadu , tiek uzskatīts, ka Karte netiek lietota. SIA “Red Cab” vienpusējā kārtā bloķē šādu Karti un dzēš Dalībnieka personas datus no datu bāzes.
 2. Dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Karti, tai skaitā, pasargāt to no augstas temperatūras, elektromagnētiskās iedarbības un mehāniskiem bojājumiem.

 

SIA “Red Cab”